trang chủ tin tức xe Giá xe Toyota Vios cũ cập nhật tháng 04/2024

Giá xe Toyota Vios cũ cập nhật tháng 04/2024

Toyota Vios là chiếc sedan hạng B có khả năng hoạt động bền bỉ và mức giá hợp lý.

Toyota Vios 2024

Toyota Vios 2024

Giá xe Toyota Vios cũ cập nhật tháng 04/2024 trên Bonbanh

 • Giá xe Toyota Vios 2024 cũ : giá từ 512 triệu đồng
 • Giá xe Toyota Vios 2023 cũ : giá từ 445 triệu đồng
 • Giá xe Toyota Vios 2022 cũ : giá từ 390 triệu đồng
 • Giá xe Toyota Vios 2021 cũ : giá từ 385 triệu đồng
 • Giá xe Toyota Vios 2020 cũ : giá từ 347 triệu đồng
 • Giá xe Toyota Vios 2019 cũ : giá từ 315 triệu đồng
 • Giá xe Toyota Vios 2018 cũ : giá từ 265 triệu đồng
 • Giá xe Toyota Vios 2017 cũ : giá từ 280 triệu đồng
 • Giá xe Toyota Vios 2016 cũ : giá từ 220 triệu đồng
 • Giá xe Toyota Vios 2015 cũ : giá từ 205 triệu đồng
 • Giá xe Toyota Vios 2014 cũ : giá từ 165 triệu đồng
 • Toyota Vios 2003 - 2013: giá từ 99 triệu đồng

Bảng giá xe Toyota Vios cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 04/2024

Phiên bản Giá thấp nhất Giá trung bình Giá cao nhất
Toyota Vios 2024
Toyota Vios E CVT - 2024 529.000.000 529.000.000 529.000.000
Toyota Vios G 1.5 CVT - 2024 512.000.000 526.000.000 540.000.000
Toyota Vios 2023
Toyota Vios G 1.5 CVT (FaceLift) - 2023 529.000.000 549.000.000 575.000.000
Toyota Vios G 1.5 CVT - 2023 525.000.000 529.000.000 535.000.000
Toyota Vios E CVT (FaceLift) - 2023 480.000.000 493.000.000 519.000.000
Toyota Vios E CVT - 2023 470.000.000 484.000.000 499.000.000
Toyota Vios E 1.5 MT (FaceLift) - 2023 445.000.000 451.000.000 460.000.000
Toyota Vios E 1.5 MT - 2023 445.000.000 453.000.000 455.000.000
Toyota Vios 2022
Toyota Vios GR-S 1.5 CVT - 2022 530.000.000 530.000.000 530.000.000
Toyota Vios G 1.5 CVT - 2022 480.000.000 513.000.000 535.000.000
Toyota Vios E CVT - 2022 449.000.000 472.000.000 498.000.000
Toyota Vios E 1.5 MT - 2022 390.000.000 425.000.000 450.000.000
Toyota Vios 2021
Toyota Vios GR-S 1.5 CVT (FaceLift) - 2021 510.000.000 510.000.000 510.000.000
Toyota Vios 1.5G CVT - 2021 460.000.000 484.000.000 500.000.000
Toyota Vios G 1.5 CVT (FaceLift) - 2021 450.000.000 488.000.000 520.000.000
Toyota Vios E CVT (FaceLift) - 2021 435.000.000 451.000.000 470.000.000
Toyota Vios 1.5E CVT - 2021 435.000.000 454.000.000 465.000.000
Toyota Vios 1.5E MT - 2021 385.000.000 385.000.000 385.000.000
Toyota Vios E 1.5 MT (FaceLift) - 2021 375.000.000 400.000.000 430.000.000
Toyota Vios 2020
Toyota Vios 1.5G - 2020 420.000.000 456.000.000 490.000.000
Toyota Vios 1.5E CVT - 2020 368.000.000 417.000.000 440.000.000
Toyota Vios 1.5E MT - 2020 345.000.000 371.000.000 395.000.000
Toyota Vios 2019
Toyota Vios 1.5G - 2019 398.000.000 439.000.000 480.000.000
Toyota Vios 1.5E CVT - 2019 380.000.000 397.000.000 419.000.000
Toyota Vios 1.5E MT - 2019 315.000.000 350.000.000 380.000.000

(Theo bonbanh.com)